WHISTLEBLOWERORDNING

 

ZEFYR INVEST OG PORTEFØLJEVIRKSOMHEDER

 

Hos Zefyr Invest ønsker vi at stå for åbenhed og ansvarlighed i alt, hvad vi gør, ligesom vi ønsker at fremme en åben kultur baseret på dialog. Alle skal frit kunne ytre sig, hvis man har oplevet uregelmæssigheder eller ulovligheder begået af ansatte. I erkendelsen af at det er vigtigt, at denne type oplysninger kommer for dagens lys, og at en åben virksomhedskultur ikke altid er tilstrækkelig for, at dette sker, har vi etableret en whistleblowerordning.

Vores whistleblowerordning gør det muligt for vores medarbejdere, forretningsforbindelser og andre eksterne interessenter at rapportere, hvis de identificerer eller oplever uregelmæssigheder i forhold til Zefyr Invests kerneværdier og forpligtelser, vores politikker og procedurer samt enhver juridisk overtrædelse.

For samtlige interessenter vil der ikke være sanktioner eller andre disciplinære handlinger for rapporter, der er foretaget i god tro eller baseret på en rimelig tro på overtrædelse eller mistanke om overtrædelse.

Zefyr Invest og porteføljeselskaberne har etableret en whistleblowerordning, der håndteres med bistand fra Whistlesystem. Oplysninger om dine rettigheder, fortrolig-heden og hvordan vi behandler dine personlige data via systemleverandøren, er tilgængeligt her: Whistlesystem.

Hvad kan rapporteres?
Du bør rapportere om alvorlige overholdelsesrelaterede problemer, f.eks. alvorlig overtrædelse af vores grund-læggende politikker, juridiske overtrædelser, bedrageri eller andre forhold, der repræsenterer ulovlig aktivitet eller kan skade Zefyr Invests og porteføljeselskabernes medarbejdere.

 

Ordningen kan ikke bruges til kommercielle forespørgsler, spørgsmål relateret til ansøgninger om ansættelse eller andre generelle spørgsmål. Kontakt den relevante leder, porteføljeselskaberne eller se porteføljeselskabernes hjemmeside for yderligere information.

Bekymringer relateret til ansættelsesvilkårene eller forhold på den lokale arbejdsplads, såsom konflikter med kolleger og ledere, disciplinære sanktioner, korrekt og rettidig betaling af løn og ydelser skal normalt løses lokalt, medmindre sagen er usædvanlig alvorlig eller ikke kan rapporteres gennem den faste ledelsesstruktur.

Fortrolighed
Alle indberetninger er anonyme og fortrolige, medmindre du direkte skriver kontaktinformationer i selve rapporten – eventuelle indleverede rapporter kan ikke spores tilbage til dig.

Vi opfordrer dig dog til at give så mange oplysninger som muligt for at lette sagsbehandlingen. Administrator af ordningen sikrer, at alle bekymringer behandles seriøst og passende, og alle rapporter modtages kun af en uafhængig tredjepart.

Uanset om rapporten sendes anonymt eller med kontakt-oplysninger giver systemet dog mulighed for at sende en kvittering for anmeldelsen og mulighed for at fortælle dig, når sagen er afsluttet.

Start indberetning for:

Lars Stagaard Jensen
ZEFYR INVEST A/S

Tlf. 2371 0767
lsj@zefyrinvest.dk

Birgitte Nygaard Jørgensen
ZEFYR INVEST A/S

Tlf. 2371 0633
bnj@zefyrinvest.dk