VÆRDISKABENDE – LANGSIGTET JYSK EJERSKAB – ET STÆRKT HOLD

 

Med inspiration fra den græske mytologi, hvor Zefyr er vestenvinden, forårsbebuder, og den der modner kornet, stiftes Zefyr Invest A/S. Zefyr Invest A/S danner rammen for investeringer, hvor værdier som høj faglighed, kontinuitet, tillid og personlig kontakt er styrende for virksomhedens strategi og beslutninger.”

Lars Stagaard Jensen
ZEFYR INVEST A/S

Tlf. 2371 0767
lsj@zefyrinvest.dk

Birgitte Nygaard Jørgensen
ZEFYR INVEST A/S

Tlf. 2371 0633
bnj@zefyrinvest.dk