VI SKABER ØGET VÆRDI I DET LANGSIGTEDE PERSPEKTIV

 

FORMÅL/VISION

Med inspiration fra den græske mytologi, hvor Zefyr er vestenvinden, forårsbebuder, og den der modner kornet, stiftes Zefyr Invest A/S. Zefyr Invest A/S danner rammen for investeringer, hvor værdier som høj faglighed, kontinuitet, tillid og personlig kontakt er styrende for virksomhedens strategi og beslutninger.

Med baggrund heri og med en rolle som majoritetsaktionær er det Zefyr Invest A/S’ vision at understøtte udviklingen i primært mellemstore virksomheder og udvikle den enkelte virksomhed yderligere blandt andet på nye markeder eller ved lanceringen af nye produkter.

Alle investeringer foretages med henblik på en langsigtet værdiskabelse i den enkelte virksomhed, såvel som for investorerne.

Ejerskabet udøves med afsæt i det langsigtede perspektiv og så længe Zefyrs ejerskab danner rammen om den mest hensigtsmæssige struktur.

Zefyr Invest A/S udvikler sine investeringer gennem og med den enkelte virksomheds ledelse.

Udviklingen sker altid i en kombination af ledelsesmæssige ressourcer og kapital, hvor de ledelsesmæssige ressourcer tilføres på både bestyrelsesniveau og på de operationelle niveauer. Herigennem medvirker vi til at sikre en fortsat udbygning af viden i den enkelte virksomhed via udvikling og professionalisering af de ledelsesmæssige ressourcer i den enkelte virksomhed.

Lars Stagaard Jensen
ZEFYR INVEST A/S

Tlf. 2371 0767
lsj@zefyrinvest.dk

Birgitte Nygaard Jørgensen
ZEFYR INVEST A/S

Tlf. 2371 0633
bnj@zefyrinvest.dk