VI SKABER ØGET VÆRDI I DET LANGSIGTEDE PERSPEKTIV

 

FORMÅL/VISION

Med inspiration fra den græske mytologi, hvor Zefyr er vestenvinden, forårsbebuder, og den der modner kornet, stiftes Zefyr Invest A/S. Zefyr Invest A/S danner rammen for investeringer primært i Jylland, hvor værdier som høj faglighed, kontinuitet, tillid og personlig kontakt er styrende for virksomhedens strategi og beslutninger.

Med baggrund heri og med en rolle som majoritetsaktionær er det Zefyr Invest A/S’ vision at understøtte udviklingen i primært mellemstore jyske virksomheder og udvikle den enkelte virksomhed yderligere blandt andet på nye markeder eller ved lanceringen af nye produkter.

Alle investeringer foretages med henblik på en langsigtet værdiskabelse i den enkelte virksomhed, såvel som for investorerne.

Ejerskabet udøves med afsæt i det langsigtede perspektiv og så længe Zefyrs ejerskab danner rammen om den mest hensigtsmæssige struktur.

Zefyr Invest A/S udvikler sine investeringer gennem og med den enkelte virksomheds ledelse.

Udviklingen sker altid i en kombination af ledelsesmæssige ressourcer og kapital, hvor de ledelsesmæssige ressourcer tilføres på både bestyrelsesniveau og på de operationelle niveauer. Herigennem medvirker vi til at sikre en fortsat udbygning af viden i den enkelte virksomhed via udvikling og professionalisering af de ledelsesmæssige ressourcer i den enkelte virksomhed.

Lars Stagaard Jensen
ZEFYR INVEST A/S

Tlf. 2371 0767
lsj@zefyrinvest.dk

Birgitte Nygaard Jørgensen
ZEFYR INVEST A/S

Tlf. 2371 0633
bnj@zefyrinvest.dk