VI UDVIKLER STRATEGIEN SAMMEN MED LEDELSEN

 

INVESTERINGSSTRATEGI

 

Zefyr Invest A/S’ investeringer omfatter virksomheder, der som led i en fortsat ekspansion og/eller generationsskifte har behov for tilførsel af ledelsesmæssige ressourcer og/eller finansiering via egenkapital.

Ejerskabet omfatter virksomheder i forskellige brancher, der kun har begrænsede fællestræk på produkter og markeder.

I forbindelse med et nyt ejerskab lægger vi stor vægt på vores strategi om at udvikle investeringer gennem og med den enkelte virksomheds ledelse, herunder også gerne i et fælles ejerskab med ledelsen.

Vi ønsker en rolle som majoritetsaktionær, for derigennem at sikre en hurtig og effektiv understøttelse af vores vision og investeringsstrategi.

Vores investeringer består som udgangspunkt af vel-etablerede virksomheder, som drives af et selvstændigt ledelsesteam på investeringstidspunktet.

Investeringerne spredes ikke på flere virksomheder, end at de fornødne ressourcer er til rådighed for den enkelte virksomhed.

Investeringsstrategien kan sammenfattes således:

  • Fokus på værdiskabelse i veletablerede virksomheder
  • Langsigtet investeringshorisont og uden udløbsdato
  • Understøttelse af udviklingen i industrielle produktions-virksomheder primært i Jylland
  • Majoritetsejerskab og med virksomhedens ledelse som medejer

MÅLET ER LOKAL VÆKST OG UDVIKLING

 

INVESTORER

 

Zefyr Invest A/S er ejet af hovedinvestorer, som via samarbejde ønsker at foretage langsigtede investeringer i unoterede virksomheder, primært i Jylland for derigennem at være med til at skabe lokal vækst og udvikling.

Lars Stagaard Jensen
ZEFYR INVEST A/S

Tlf. 2371 0767
lsj@zefyrinvest.dk

Birgitte Nygaard Jørgensen
ZEFYR INVEST A/S

Tlf. 2371 0633
bnj@zefyrinvest.dk